1. Για παρακολούθηση κύησης, κάθε μήνα εξέταση και θα έχετε μαζί σας πρόσφατες :

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Έμμεση Coombs (Εάν είστε Rhesus Αρνητική)

2. Την 11 – 13 εβδομάδα της εγκυμοσύνης :

 • P.AP.P.-A
 • Free β-HCG
 • Αυχενική Διαφάνεια (NT)
 • Κεφαλοουριαίο Μήκος (CRL)

3. Την 16 – 17 εβδομάδα της εγκυμοσύνης :

 • Υπερηχογράφημα

4. Την 20 – 22 εβδομάδα της εγκυμοσύνης :

 • Αναλυτικό Υπερηχογράφημα (Β’ Επιπέδου)
 • Τοξόπλασμα (IgG – IgM) & CMV (IgG – IgM)

5. Την 24 – 28 εβδομάδα της εγκυμοσύνης :

 • Καμπύλη Ανοχής της Γλυκόζης (Εάν σας ζητηθεί)

6. Την 28 – 32 εβδομάδα της εγκυμοσύνης :

 • Υπερηχογράφημα , DOPPLER
 • Τοξόπλασμα (IgG – IgM) & CMV (IgG – IgM)

7. Την 34 – 36 εβδομάδα της εγκυμοσύνης :

 • Υπερηχογράφημα , DOPPLER , NST

8. Τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης :

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Εξέταση από Καρδιολόγο
 • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού και Αντιβιόγραμμα

ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 35ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ , ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ 16Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ , Η ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ .